تغییر collation دیتابیس در mssql 2008/2012

در بعضی مواقع نیاز است که یک دیتابیس را درmssql  به collation  دیگری تغییر دهیم که پیشفرض سرور نباشد . مسئله ی مهم این می باشد که دیتابیس کاربر Import شده و امکان حذف و دیتابیس و ساخت مجددا آن وجود ندارد. ابتدا توسط کوئری زیر دیتابیس کاربر را به حالت single user mode  می بریم :
[php]
ALTER DATABASE Adeli
SET SINGLE_USER ;
GO
[/php]

 

پس از مشاهده پیام Command(s) completed successfully جهت تغییر collation  کوئری زیر را اجرا می کنیم : (توجه : ما قصد داریم  collation را از SQL_Latin1_General_CP1256_CI_AS به SQL_Latin1_General_CP850_CI_AS تغییر دهیم.)

[php]
USE master ;
GO
ALTER DATABASE Adeli
COLLATE SQL_Latin1_General_CP850_CI_AS ;
GO
–Verify the collation setting.
SELECT name, collation_name
FROM sys .databases
WHERE name = N’Adeli’;
GO
[/php]

پس از انجام عملیات پیام زیر مشاهده می شود :

 

یادداشت های یک عادلی 02-220x300 تغییر collation دیتابیس در mssql 2008/2012 MS SQL Server مدیریت سرور  mssql 2012 change collation sql server

 

سپس توسط کوئری زیر دیتابیس کاربر را به multi user mode تغییر می دهیم :
[php]
ALTER DATABASE Adeli
SET MULTI_USER ;
GO
[/php]

نتیجه کلی را در تصویر زیر مشاهده نمایید:

یادداشت های یک عادلی 03-300x249 تغییر collation دیتابیس در mssql 2008/2012 MS SQL Server مدیریت سرور  mssql 2012 change collation sql server

یک آبانی ، در دنیای IT و علاقه مند به کسب و کار اینترنتی *** مطالعه کتاب ، طبیعت ، وردپرس ، لینوکس ، کسب و کار آنلاین ، قهوه ، عکاسی

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

فوتر سایت